MNE NETWORK Aquaparky na SlovenskuCitátyDobrý spánok

Lev Nikolajevič Tolstoj

ruský spisovateľ
Lev Nikolajevič Tolstoj (28.8.1828 - 7.11.1910) bol ruský spisovateľ (románopisec), esejista, dramatik a filozof. Vystupoval ako kresťanský anarchista a stúpenec reformy vzdelávania. Pôvodom je zo šľachtickej rodiny.

Citáty autora:

„Láska je dokonalá, len milujúci majú chyby.“

„Nazdávať sa, že tá istá viera zodpovedá všetkým dobám a nemusí sa meniť, je rovnako naivné, ako si myslieť, že detské rozprávky sú celkom pravdivé. - Neboj sa nevedomosti, ale boj sa lživých vedomostí. Práve z nich pramení všetko zlo na svete.“

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“

„Stvoriteľ nám dal lásku ako výraz našej ľudskej tváre.“

„Tam, kde sa končí láska, začína sa nenávisť.“

„Nepočúvajte nikdy ľudí, ktorí nepekne hovoria o iných a pekne o vás.“

„Krutí ľudia sa snažia byť stále zaneprázdnení, aby vo svojej práci našli ospravedlnenie svojej krutosti.“

„Je len jedno nepochybné šťastie - žiť pre druhého.“

„Radosť z konania dobra je jediným pravým šťastím.“

„Myšlienky sú ako hostia. Nie sme zodpovední za ich prvú návštevu. Ale budú nás navštevovať len podľa toho, ako ich prijímame.“

„Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal, už v radosti, ktorú za to cíti.“

„Dobrý skutok si veľakrát vyžaduje námahu, ale keď sa toto úsilie viackrát opakuje, tento skutok sa stáva návykom.“

„Človek, ktorý poznáva svoje poslanie, zároveň spoznáva aj svoju hodnotu.“

„Milovať znamená odpúšťať.“

„Falošný priateľ je horší ako nepriateľ.“

„Povinná školská dochádzka je najlepší spôsob, ako zotročiť spoločnosť.“

„Hlavnou príčinou zlého života býva falošná viera.“

„Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik nevraví nič viac než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy.“

„Nerob nič, čo sa prieči tvojmu svedomiu, ani pred ľuďmi, ani o samote.“

„Život bez viery sa podobá životu zvieraťa.“

„Nevyčítaj životu, čo ti nedal, ale uč sa oceňovať, čo ti dal.“

„Nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej.“

„Zo všetkých najviac hovorí ten, kto nemá čo povedať.“

„Odsudzovať iného je vždy nesprávne, lebo nikto nikdy nemôže vedieť, čo sa odohrávalo a odohráva v duši druhého človeka.“

„Žena, ktorá nevie byť šťastná doma, nebude šťastná nikde.“

„Muži trpia viac myslením ako čímkoľvek iným.“

„Hudba je tesnopis emócií. Emócie, ktoré sa nedajú popísať tak ľahko, sú priamo vykladané človeku práve v hudbe a v tom je ich sila a význam.“

„Skutočným zmyslom pozemského života je život večný.“

„Tak ako nám nebolo zle pred narodením, tak nám nemôže byť zle ani po smrti.“

„Jeden z najhorších omylov väčšiny takzvaných vedcov nášho storočia je, že človek môže žiť bez viery.“

„Čím je človek lepší a múdrejší, tým viac dobra nachádza v ľuďoch.“

„Múdrosť a sebazdokonalenie dosiahneme rovnako v osamelosti ako v styku s ľuďmi.“

„Hádky pomáhajú skôr pravdu zatemňovať, ako objasňovať.“

„Umenie je činnosť, ktorá človeku umožňuje vedome ovplyvňovať druhých prostredníctvom istých vonkajších znamení tak, aby v nich vyvolal alebo oživil pocity, ktoré sám zakúsil.“

„Umenie je kvet života celej spoločnosti.“

„Bohatí dobrodinci nevidia, že ich dary pre chudobných často odcudzili ešte chudobnejším.“

„Zo všetkých vied, ktoré človek môže a musí ovládať, tou hlavnou je umenie žiť tak, aby spáchal čo najmenej zlého a urobil čo najviac dobrého.“

„Keď ľúbime, ľúbime celého človeka takého aký je, nie takého, akým chceme aby bol.“

„Pamätajme, že kto píše pre hlupákov, nájde vždy široký okruh čitateľov.“

„Veľká moc ženy spočíva v jej slabosti.“

„Naozaj múdry je ten, kto pozná sám seba.“

„V rozume je sila. Hlava bez rozumu je svietnik bez sviečky.“

„Učeným je ten, kto vie mnoho z kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie znalosti svojej doby a osvietený je ten, kto pochopí zmysel vlastného života.“

„Oslobodiť sa od práce je zločin.“

„Najväčším šťastím pre ľudskú spoločnosť je mier.“

„Práca nie je cnosť, ale nevyhnutná podmienka cnostného života.“

Dobrý Spánok
Staňte sa naším fanúšikom
Populárne témy
Populárni autori
© 2018 Citaty.mne.sk.